Products supply to customers, transport / Produktlieferungen an Kunden / Dodávky zákazníkom, doprava / Ügyfél kiszolgálás

Products supply to customers, transport / Produktlieferungen an Kunden / Dodávky zákazníkom, doprava / Ügyfél kiszolgálás

 • putting all efforts to keep and increase number of trucks and drivers available and especially taking care of their health protection
 • our drivers are strictly complying to health and safety measures to protect themselves and customer sites of delivery without risk on customer personnel
 • our sales and transport teams are fully committed and in daily contact with customers for servicing and any info they need

 

 • Alle Anstrengungen unternehmen, um die Anzahl der verfügbaren Lastwagen und FahrerInnen zu halten und zu erhöhen und insbesondere auf deren Gesundheitsschutz zu achten
 • Unsere FahrerInnen halten sich strikt an die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, um sich selbst und die Lieferorte der KundInnen zu schützen, ohne das Kundenpersonal zu gefährden
 • Unsere Verkaufs- und Transportteams sind voll engagiert und stehen täglich mit den KundInnen in Kontakt, um Service und Informationen zu erhalten, die sie benötigen

 

 • snažíme sa udržať a zvýšiť počet dostupných nákladných automobilov a vodičov, pri ktorých myslíme v prvom rade na ochranu ich zdravia,
 • naši vodiči dodržiavajú prísne  zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby chránili nielen seba, ale aj personál na mieste dodávky u zákazníka,
 • naše obchodné a prepravné tímy sú plne pripravené a ostávajú v každodennom kontakte so zákazníkmi, aby naďalej poskytovali všetky služby a akékoľvek potrebné informácie.

 

 • Minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy megtartsuk és növeljük a rendelkezésre álló teherautók és sofőrök számát, és különös figyelmet fordítunk egészségük védelmére.
 • Sofőrjeink szigorúan betartják az egészségvédelmi és biztonsági intézkedéseket, hogy megvédjék magukat és ügyfeleinket, és biztosítsák a személyi kockázat nélküli kiszállítást.
 • Értékesítési és logisztikai csapatunk maximálisan elkötelezett és ügyfeleink rendelkezésére áll a napi szintű szolgáltatások és minden felmerülő kérdés tekintetében.

 

TEMPORARY MEASURES APPLICABLE TO TRUCK DRIVERS – CONCERNING THE SPREADING OF CORONAVIRUS

VORÜBERGEHENDE MASSNAHMEN FÜR LKW-FAHRER – ÜBER DIE VERBREITUNG VON CORONAVIRUS

DOČASNÉ OPATRENIA PLATNÉ PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL ​– V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

A TEHERGÉPKOCSI VEZETŐKRE ALKALMAZANDÓ IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEK – A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN