Coronavirus: actual measures

Coronavirus: actual measures

GENERAL MEASURES APPLIED / ALLGEMEIN ANGEWANDTE MAßNAHMEN / ZAVEDENÉ VŠEOBECNÉ OPATRENIA / ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEINK

PRODUCTION SITES SPECIFIC MEASURES / PRODUKTIONSSTÄTTEN SPEZIFISCHE MAßNAHMEN / ŠPECIFICKÉ OPATRENIA PRE VÝROBNÉ PREVÁDZKY / A GYÁRTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEINK

PRODUCTS SUPPLY TO CUSTOMERS, TRANSPORT / PRODUKTLIEFERUNGEN AN KUNDEN / DODÁVKY ZÁKAZNÍKOM, DOPRAVA / ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS