Production sites specific measures / Produktionsstätten spezifische Maßnahmen / Špecifické opatrenia pre výrobné prevádzky / A gyártást érintő intézkedéseink

Production sites specific measures / Produktionsstätten spezifische Maßnahmen / Špecifické opatrenia pre výrobné prevádzky / A gyártást érintő intézkedéseink

 • All personal meetings are kept on minimum – video connection is preferred
 • home office of all staff not necessary to be on-site
 • implemented new “backup system” for production employees with deputies (workers at home)
 • interaction of drivers and laboratory staff restricted or eliminated (closed door)
 • usage of masks if 2m social distance cannot be kept and gloves in the plants
 • limited access to main control operator rooms
 • control room operators keeping 2m distance
 • shift handover – via video connection
 • lunches are served in canteens but 2m social distance must observed
 • hygiene on the highest level – hand wash + disinfection liquid available in all points
 • in supplies of materials, we introduced emergency measures and cancelled transit from risk countries and areas
 • communicate and recommend the same measurement and actions to our contractors who work on our sites

 

 • Alle Besprechungen sind abgesagt – Verbindung nur per Video
 • Home-Office aller MitarbeiterInnen, die nicht vor Ort sein müssen
 • Neues “Backup-System” für ProduktionsmitarbeiterInnen mit StellvertreterInnen (Arbeit zu Hause) implementiert
 • Interaktion zwischen FahrerInnen und Laborpersonal eingeschränkt oder unterbunden (geschlossene Tür)
 • Verwendung von Masken und Handschuhen in den Betriebsstätten
 • Eingeschränkter Zugang zu den Hauptkontrollbetreiberräumen
 • KontrollraummitarbeiterInnen halten 2m Abstand
 • Geschlossene Kantinen und Verteilung der Brotdosen am Arbeitsplatz (Catering)
 • Schichtübergabe – per Videoverbindung
 • Hygiene auf höchstem Niveau – Hände waschen + Desinfektionsflüssigkeiten an allen Stellen verfügbar
 • Bei der Materiallieferung haben wir Sofortmaßnahmen eingeführt und den Transit aus Risikoländern und – Gebieten eingestellt
 • Wir kommunizieren und empfehlen all unseren LieferantInnen, die für uns tätig sind, dieselben Maßnahmen und Handlungen zu setzen

 

 • minimalizovali sme osobné stretnutia, pracovné schôdzky sa konajú cez video,
 • zaviedli sme prácu z domu pre všetkých, ktorí nemusia zostať vo výrobe,
 • zaviedli sme nový “záložný systém”, v ktorom má každý zamestnanec vo výrobe svojho zástupcu (pracovníci v zálohe doma),
 • obmedzili sme alebo úplne vylúčili interakciu medzi vodičmi a pracovníkmi v laboratóriu (zatvorené dvere),
 • na všetkých prevádzkach kde nie je možné dodožať bezpečný odstup 2 m používame rúška a rukavice,
 • obmedzili sme prístup na velíny,
 • operátori musia udržiavať medzi sebou vzdialenosť 2 m,
 • v závodných jedálňach vydávame v jedálňach len za podmienky dodržania bezpečného odstupu 2 m,
 • odovzdávanie smeny prebieha cez videohovor,
 • zvýšili sme úroveň hygieny – všade sú k dispozícii prostriedky na umývanie rúk a dezinfekcia,
 • pri dodávkach materiálov sme zaviedli núdzové opatrenia a zrušili tranzit z rizikových krajín
  a oblastí,
 • odporúčame aj našim dodávateľom, ktorí s nami spolupracujú na našich prevádzkach zaviesť rovnaké opatrenia.

 

 • A személyes találkozásokat minimálisra csökkentettük – a megbeszélések internetes alkalmazások segítségével történnek.
 • Minden kollégánk számára, akinek a munkaköre megengedi, otthoni munkavégzést rendeltünk el.
 • Hogy elkerüljük a fennakadást a gyártásban, kollégáinkat két műszakra osztottuk: a fő műszak dolgozik, a tartalék műszakból pedig szükség esetén hívjuk be a kollégákat.
 • A sofőrök és a laboratóriumi dolgozók találkozását korlátoztuk vagy teljesen megszüntettük.
 • Maszkok és kesztyűk viselését vezettük be a gyárak területén. A maszkokat akkor kötelező viselni, ha a 2 méteres távolság nem tartható.
 • Korlátoztuk a belépést a vezérlő helyiségekbe.
 • A vezérlőben dolgozó operátorok 2 méter távolságot tartanak egymástól.
 • Átálltunk a személyesről, a video kapcsolattal történő műszakváltásra.
 • A munkahelyi étkezdében tartani kell a 2 méteres távolságot.
 • Legmagasabb szintű a higiénia – kézmosási lehetőség + fertőtlenítő folyadék mindenhol elérhető.
 • Anyagszállítás tekintetében sürgősségi intézkedéseket foganatosítottunk, leállítottuk a veszélyes országokból és területekről történő szállításokat.
 • Ugyanezeket az intézkedéseket és tevékenységeket kommunikáljuk és javasoljuk alvállalkozóinknak, akik a telephelyeinken dolgoznak.