Special Binder White

Special Binder White

Špeciálne spojivá

specialne_spojiva

DoroCem

Normálne tuhnúce hydraulické cestné spojivá podľa normy STN EN 13282-2, ktoré svojím zložením umožňuje predĺžiť dobu spracovania zmesi, pozitívne ovplyvňuje dlhodobý nárast pevností a zároveň znižuje riziko vzniku kontrakčných trhlín.

specialne_spojiva_3

DoroLime

Normálne tvrdnúce hydraulické cestné spojivá podľa normy STN EN 13282-2, ktoré svojím zložením umožňujú znížiť obsah vlhkosti v zemine a súčasne zabezpečuje dlhodobý nárast pevností.

specialne_spojiva_2

HRB E

Rýchlo tvrdnúce hydraulické spojivá podľa normy STN EN 13282-1 na úpravu materiálov pre horné a spodné podložia vozoviek.

Uplatnenie hydraulických spojív v cestnom staviteľstve, a nielen v ňom, je veľmi široké. CRH ponúka hydraulické spojivá pre všetky vaše plány v spojení s aplikačným poradenstvom a inými doplnkovými službami .

 

Aplikácie:
• Cesty, diaľnice
• Rýchlostné cesty
• Dopravné plochy
• Parkoviská

Benefity:
•použitie hydraulických spojív zefektívňuje výstavbu ciest hlavne použitím miestnych alebo recyklovaných materiálov (znižuje požiadavky na ťažbu nových materiálov alebo skladovanie)

•vysoká kvalita a technické parametre produktov umožňujú priamo využiť pôvodné aj menej vhodné materiály

e-mail: zakaznickyservis@danucem.com

  • DoroCem a DoroLime sú obchodné názvy pre hydraulické spojivá pre vozovky HRB N, ktoré zodpovedajú norme EN 13282-2 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody
  • HRB E zodpovedá norme EN 13282-1 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 1: Rýchlotvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia