DOČASNÉ OPATRENIA PLATNÉ PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL ​– V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

DOČASNÉ OPATRENIA PLATNÉ PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL ​– V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

DOČASNÉ OPATRENIA PLATNÉ PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL ​– V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

V rámci reakcie na aktuálnu situáciu spojenú so šírením koronavírusu zavádza CRH North Danube opatrenia platné pre všetkých vodičov nákladných vozidiel, ktorí navštevujú areály cementární v Rohožníku aj Turni nad Bodvou:

1. RUKAVICE: Na miestach, kde obsluhujete touchpad alebo obrazovku, je potrebné použiť jednorazové hygienické rukavice. Po použití ich vhoďte do označenej nádoby. Rukavice budúumiestnené v blízkosti terminálov, resp. na stanovištiach SBS.

2. ODSTUP: Dodržiavajte 1,5 až 2-metrový odstup od ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu.

3. ZDRŽIAVANIE SA V KABÍNE: Po ukončení nakládky a vykládky sa zdržiavajte v kabínach svojich vozidiel.

4. OBMEDZENIE KONTAKTU: Obmedzujte zhromažďovanie sa na prevádzkach, v odpočívarniach alebo v akomkoľvek spoločnom priestore. Odporúčame nezdržiavať sa a obmedziť stravovanie v spoločných priestoroch, na čerpacích staniciach, v bufetoch alebo pri kávomatoch.

5. PRÁCA S DOKUMENTAMI: Po odovzdaní alebo prevzatí dokumentu si vydezinfikujte alebo umyte ruky.

6. VŠEOBECNÉ HYGIENICKÉ ODPORÚČANIA: Po každej jednej činnosti si vydezinfikujte alebo umyte ruky. Ostatné odporúčania nájdete nižšie.

Zároveň CRH North Danube zavádza opatrenia aj v iných oblastiach. Eliminované je cestovanie zamestnancov, externé návštevy prevádzok a kancelárii a zvýšila sa frekvencia dezinfikovania priestorov spoločnosti.

Vopred ďakujeme za rešpektovanie všetkých aktuálnych opatrení.

 

List s opatreniami na stiahnutie:

slovenská verzia